Regulamin

Regulamin sklepu internetowego AVIA-TEST.pl

§1 – Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem internetu na podstawie niniejszego regulaminu.
 2. Właścicielem sklepu jest firma: AVIA-TEST – Siedziba firmy: ul. Kocjana 1, 60-408 Poznań, NIP: 781-166-88-53, REGON: 302056484
 3. Regulamin sklepu jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja niniejszego regulaminu.
 5. Ceny podane w sklepie (PLN) są cenami brutto – zawierają podatek VAT.
 6. Towary sprzedawane w sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.

§2 – Zamówienia

 1. Zamówienia są realizowane poprzez formularz dostępny na stronie internetowej sklepu.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, w przypadku gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości oraz rzetelności podanych danych.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, termin realizacji, sposób dostawy.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez klienta poprzez kliknięcie na link: „ kupuję i płacę”.

§3 – Płatność i wysyłka towaru

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności: płatność online lub przelew bankowy.
 2. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie kraju (Polska) za pośrednictwem : Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DPD.
 3. Zamówienie jest wysyłane w ciągu 48 godzin – od chwili zaksięgowania zapłaty na naszym koncie.
 4. Całkowity koszt dostawy zamówienia zostanie podany po dodaniu wszystkich produktów do koszyka i wybraniu formy dostawy.

§4 – Reklamacje

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji przez klienta jest przedstawienie dowodu zakupu (rachunek lub faktura VAT).
 2. Reklamację na towar niezgodny z umową można składać w ciągu 14 dni od momentu kiedy został on dostarczony.
 3. W przypadku niezgodności towaru z zamówieniem – klient powinien odesłać do sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 4. Towary w naszym sklepie objęte są roczną gwarancją.
 5. Sklep ustosunkuje się do reklamacji klienta w ciągu 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem reklamacji. W przypadku, gdy weryfikacja wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru – termin do ustosunkowania się sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez sklep takiej opinii.
 6. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostawy ponosi sklep.

§5 – Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie obowiązującej ustawy o prawach konsumenta, w terminie 14 dni klient ma prawo do odstąpienia od umowy dostawy – bez podawania przyczyn.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest możliwe, jeżeli klient złoży sklepowi w terminie 14 dni od momentu odbioru towaru pisemne oświadczenie o odstąpienia od umowy.
 3. Klient zwraca towar do sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Towar podlega zwrotowi w stanie niezmiennym, nienaruszonym bez śladów użytkowania. Wszystkie koszty przesyłki związane ze zwrotem towaru ponosi klient.
 4. Sklep zwraca klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności (poza kosztami odesłania towaru) po otrzymaniu zwróconej rzeczy.
 5. Niezwłocznie po otrzymaniu towaru przez sklep, badany jest stan przekazanego produktu – klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcji.
 6. Sklep dokonuje zwrotu płatności na to samo konto bankowe z którego nastąpiła płatność.
 7. W przypadku niedotrzymania przez klienta warunków określonych w §5, pkt. 2 oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a sklep nie zwraca klientowi zapłaconej kwoty.

§ 6 – Postanowienia końcowe

 1. Składając zamówienie klient wyraża zgodę na przetwarzanie swych danych osobowych tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej sklepu (w tym zdjęć, opisów towarów) bez pisemnej zgody sklepu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej sklepu.
 4. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, które wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej sklepu. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się wersję regulaminu obowiązującego w dacie złożenia zamówienia przez klienta.

§ 7 – Obowiązek informacyjny RODO

Mając na względzie dbałość o ochronę danych osobowych oraz fakt, iż od dnia 25 maja 2018 roku zaczynają obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych, chcielibyśmy poinformować, że dostosowaliśmy zasady przetwarzania przez nas danych osobowych do nowych przepisów.

 1. Administratorem danych osobowych jest firma AVIA-TEST z siedzibą: ul. Kocjana 1, 60-408 Poznań.
 2. Zgodnie z definicją RODO, dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego sklepu internetowego są to dane takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.
 3. W domenie AVIA-TEST.pl obsługujemy sklep internetowy. Zbierane dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówień internetowych. Dane te nie są przekazywane innym podmiotom w celach marketingowych.
 4. Czas przetwarzania danych osobowych, Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania (adresowanie przesyłek).
 5. Zgodnie z RODO przysługują Ci uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych (poprzez akceptacje regulaminu), możesz ją w każdej chwili wycofać.W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu, e-mail: kontakt@avia-test.pl
error: Zawartość jest chroniona !!